Представники Київського відділення ISACA прийняли участь в круглому столі на тему "Національна операційна система - ключовий елемент кіберзахисту держави чи нераціональне витрачання державних коштів?"

Представники Київського відділення ISACA прийняли участь в круглому столі на тему "Національна операційна система - ключовий елемент кіберзахисту держави чи нераціональне витрачання державних коштів?", який був організований за підтримки Комітету з інформатизації Верховної Ради України 2 липня 2014 р.

Київське відділення ISACA вважає за необхідне врахувати такі пропозиції, зокрема:

  1. Необхідно провести інвентаризацію програмного забезпечення в органах державної влади, та розроблення плану його легалізації.
  2. Необхідно розробити стандарти безпечного налаштування та використання програмного забезпечення, що встановлено в органах державної влади.
  3. Необхідно запровадити методологію керування інформаційними технологіями та інформаційною безпекою, що відповідає кращим світовим практикам.
  4. Розглянути можливість розроблення та використання спеціалізованих програмно-апаратних засобів для захисту інформації (мережеві екрани, криптографічні пристрої). Обов’язкова наявність механізму громадського контролю за якістю та економічною ефективністю національних спеціалізованих засобів захисту інформації.
  5. Необхідне вдосконалення національної криптографії, та забезпечити її незалежність від впливу спеціальних служб інших країн.
  6. Необхідно проводити дослідження зловмисних програм, що використовуються під час атак на державні органи влади.
  7. Спеціальні органи України повинні проводити заходи щодо виявлення та запобігання спроб внесення «закладок» та прихованих функцій в програмні засоби, що розробляються на території інших держав.